Valdebatt med ordførarkandidatane – Lom folkebibliotek

Les evalueringa til Lom her: Lom evalueringsskjema

Reklamer
Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Matproduksjon – dyrevelferd – Evaluering av debatt ved Løten folkebibliotek

Løten folkebibliotek og Stange bibliotek samarbeidet om debattene sine og hadde det samme temaet: Matproduksjon. Løten hadde undertema dyrevelferd. Om prosjektet og formen sier de:

Vi har ingen erfaring med gjennomføring av debatt på biblioteket, så samlingene føltes viktige for oss i arbeidet med vår første debatt. Spesielt alle praktiske råd fra andre arrangører av debatt var utrolig nyttige å ha med seg!

Les hele evalueringen her: Løten evalueringsskjema

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Bosetting og inkludering av flyktninger – evaluering av debatt ved Holtålen folkebibliotek

Les hele evalueringen her: Holtålen Evaluering

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Ytringsfrihet på nett – evaluering av debatt ved Oppdal bibliotek

I Oppdal har de hatt utbytte av prosjektet og samlingene i forkant av å holde debatt. De trekker fram at det var nyttig å være to fra Oppdal på samlingene:

Det var lærerikt, allsidig og interessant. Det var dessuten svært nyttig at vi var to deltakere fra Oppdal.

Les evalueringen: Oppdal Evaluering

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Bevaring av gammel trehusbebyggelse på Orkanger – evaluering av debatt ved Orkdal folkebibliotek

Debatten ble holdt den 26. februar og evalueringen finner du her: Orkdal Evaluering

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Samtidslitteratur på resept – evaluering av debatt ved Skaun bibliotek

Skaun bibliotek holdt debatt i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket. De hadde håpet på et større publikum, men trekker samtidig fram et viktig poeng:

Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?
Ja, selv om vi håpet på et større publikum. Men et smalt tema, med en noe akademisk tilnærming.
Men bibliotek bør tørre å velge tema utenfor ’fullt-hus’-sjangeren.

Les hele evalueringen her: Skaun evalueringsskjema

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Fakta på bordet – om matsikkerhet – Evaluering av debatt ved Hamar bibliotek

De siste debattene  som går i Hedmark, handler om matproduksjon og matsikkerhet. Hamar bibliotek holdt sin debatt i samarbeid med Heidner og Tekna. De sier om samarbeidet:

Disse satt med fagkompetanse og kjennskap til aktuelle foredragsholdere og debattdeltagere innen det spesifikke arbeidsområdet. Samarbeidet fungerte bra m.h.t. fordeling av arbeidsoppgaver/ansvarsområde. Biblioteket deltok mer i selve detaljplanleggingen enn i prosessen med å innhente debattdeltagere.

Les hele evalueringen her: Hamar Evaluering

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gjengrodde stier – debatt om vårt forhold til naturen angående bruk og tilrettelegging av stier – debatt ved Ringsaker bibliotek

Ringsaker bibliotek om debatten:

Det var god regi og ledelse i praten. Møtelederen lagde en god og positiv stemning. Det ble ikke høy temperatur, men det var en grundig og belysende debatt med lokalt tilsnitt.

Les hele evalueringen her: Ringsaker Evaluering av debatt

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

«Tid for Tømmer! Innlandet – Det nye Stavanger?» – Debatt i Søndre Land

Det siste spørsmålet i evalueringsskjemaet er: «Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek?»

Svaret fra Søndre Land er: «Ja, uten samlingene – ingen debatt. Ferdig snakka :-)»

Les hele evalueringen her: Søndre-Land evalueringsskjema

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Hvordan forebygge radikalisering – evaluering av debatt på Lillehammer

Debatten  ble holdt i Lillehammer bibliotek den 17. mars. 210 publikummere kom. I forkant hadde biblioteket brukt mye energi på å få folk til å komme:

I forhold til markedsføring forsto vi raskt at dette var et arrangement der vi måtte bruke mye direkte samtale og invitasjon for å få med minoritetsgrupper. Dette tok utrolig mye tid, men resultatet er at vi fikk nye kontakt- og publikums- flater som vi kan benytte oss av i fremtidige arrangement.
Vi anser dette som et vellykket arrangement, med 210 engasjerte publikummere, stappfull sal. Publikummet minglet og dannet selv grupper etterpå der de diskuterte tema videre. Vi måtte be folk å gå kl. 23.30!

Les hele evalueringen her: Lillehammer_Biblioteket tar debatten_evaluering

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar