Kultur og byutvikling – evaluering av debatt ved Kongsvinger bibliotek

Kongsvinger bibliotek ble aller siste bibliotek ut  i rekka med debattarrangementer. De holdt debatten 1. mars, 2016. Deres erfaring rundt debatten var blant annet:

Dette ble ingen opphetet debatt med steile fronter, men en reflekterende debatt der det var stort sett var enighet om de store linjene, og det kom fram ulike ideer og tanker om kulturens betydning. Kultur og byutvikling er et stort tema og det er mye som faller inn under denne overskriften. Debatten penslet inn på alt fra parkeringsplasser, restauranter, fortetting, gangbru over Glomma, og møteplasser.

Les hele evalueringen: Kongsvinger Evaluering_debatt0316

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Biblioteket – tar den lokale debatten / Rapport

Fylkesbibliotekene har skrevet en rapport fra prosjektet. Den kan lese her: Biblioteket tar den lokale debatten – rapport

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Oppsummeringer av evalueringene fra bibliotekene

Fylkesbibliotekene har oppsummert evalueringsskjemaene for hvert fylke.

Oppsummering av evalueringer fra debatter i Hedmark

Oppsummering av evalueringer fra Oppland

Oppsummering av evalueringer fra Sør-Trøndelag

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Kultur- og byutvikling – evaluering fra debatt i Kongsvinger

Kongsvinger bibliotek ble aller siste bibliotek ut med å holde debatt. Mer om debatten kan du lese her: Kongsvinger Evaluering_debatt0316

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Svar fra bibliotekene på undersøkelse

I tillegg til evalueringene som bibliotekene leverte, sendte fylkesbibliotekene også ut et evalueringsskjema hvor vi spurte om:

  • Etter å ha gjennomført både seminar og debattarrangement, er det ytterligere kunnskap/praksis du mener dere mangler?
  • Har prosjektet gitt deg større trygghet knyttet til å arrangere debatter?
  • Kommer ditt bibliotek til å arrangere flere debatter?

16 av 30 bibliotek har svart på denne undersøkelsen. Svarene finner du her:

https://docs.google.com/forms/d/1VE9OmzcHGgj4mo_wz1RFNqFtIaGnuBI4W7Z6U1p8tRE/viewanalytics

 

Undersøkelse

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tidsklemte damer: er jeg fri nå? – evaluering av debatt ved Gjøvik bibliotek

Gjøvik bibliotek skriver dette om debatten de ønsket å skape:

Vi ønsket en debatt i forbindelse med at det i 2015 er 40 år siden FNs internasjonale kvinneår.
Hvordan er kvinnerollen i dagens samfunn? Har kvinner fått den friheten som det ble kjempet for på 1970-tallet? Er vi på vei tilbake til trender fra 1950-og 60-tallet?
Vi brukte lang tid for å spisse temaet så mye som mulig.
Vi ville få frem hva var det egentlig kvinnene kjempet for på 70-tallet på Gjøvik og i Norge?
Har dagens medieoppslag og blogginnlegg med økt fokus på deltid/hjemmeværende husmødre, cupcakes og baking, ensidig utseendefokus og «segregerte» jente og gutteting, tatt kvinnekampen et steg tilbake. Vi ønsket også å få belyst disse tendensene i dagen samfunn: Stadige rapporter om at kvinner som uttaler seg i det offentlige blir hetset. Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Skyldes dette at de er trippelarbeidere? Stadige oppslag om psykisk helse og depresjon blant unge jenter – press fra alle kanter.

Hvordan det gikk, kan du lese i evalueringen: Gjøvik evaluering

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Ungdom og psykisk helse – hvorfor er det så mange som sliter? – Evaluering av debatt ved Gran bibliotek

Gran bibliotek fikk oppmerksomhet rundt sammensettingen av panelet og gjorde noen refleksjoner rundt dette:

En del Oslofolk som representerte internettkampanjen #StopAllWhitePanel markerte seg imidlertid med en rekke hissige innlegg på arrangementets Facebookside der de kritiserte biblioteket for at alle deltakerne i panelet hadde hvit hudfarge. Biblioteket oppfatta kritikken som usaklig og overdrevet, men det fikk oss også til å tenke gjennom at det er mange spørsmål knytta til representativitet når det gjelder sammensetninga av debattpanel. Vi har fokusert på å få kompetente folk som representerer ulike syn på de spørsmålene som skal diskuteres. Spørsmål som hudfarge og kjønn kan ikke være avgjørende for hvem en velger å invitere til den enkelte debatten, men over tid er det klart en fordel om sammensetninga av hvem som blir invitert til å debattere og foredra på biblioteket gjenspeiler mangfoldet i samfunnet både med tanke på politisk tilhørighet, klasse, bosted, etnisitet og kjønn.

Les hele evalueringa her: Gran Rapport fra Debatt i biblioteket

 

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Framtidas bibliotek på Røros – evaluering av debatt ved Røros folkebibliotek

Røros om formen på prosjektet:

Røros

Les hele evalueringa her: Røros evaluering

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Hva vil vi med Raufoss? – Evaluering av debatt ved Fyrverkeriet bibliotek, Vestre Toten

Fyrverkeriet bibliotek oppsummerer prosjektet slik:

Samlingene, både på Hamar og i Trondheim, var svært nyttige for oss. Foredragene begge steder var gode. Erik Wold hadde svært mange gode praktiske tips som vi brukte aktivt i planleggingen av debatten. Vi har blitt mye mer bevisste og trygge i planlegging og gjennomføring av debatter etter å ha deltatt i dette prosjektet.

Les hele evalueringa her: Vestre Toten Evaluering debatt

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Matproduksjon og matkvalitet – evaluering av debatt ved Stange bibliotek

Stange gjorde seg en erfaring når det gjaldt å treffe publikum de vanligvis ikke ser så ofte på arrangementer:

I tillegg til både gratisannonse og ordinær annonse i lokalavisen, sendte vi invitasjon til alle aktuelle fagmiljø. Vi tror det var de direkte invitasjonene som gav best resultat. Vi har ofte samme publikum
på arrangementene våre uansett tema, men denne gangen kom det mange fra andre miljø.

Les hele evalueringa her: Stange evalueringsskjema

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar